แผ่น EVA แบบมีลายสีดำ

ความหนาเริ่มต้น 3-25 mm
ขนาด 140 x 245 cm แบบไม่ตัดขอบ
ขนาด 130 x 240 cm แบบตัดขอบ

หมวดหมู่: