แผ่น EVA รองคอกปศุสัตว์ คอกช้าง คอกม้า โคกระบือ

แผ่น EVA รองคอกปศุสัตว์ คอกช้าง คอกม้า โคกระบือ

ขนาดกว้างxยาว 150*250 cm
ความหนา 40 mm ลายตาราง/ลายคลื่น

หมวดหมู่: