แผ่น EVA แบบแผ่นเรียบสีดำ

ความหนาเริ่มต้น 3-60 mm

ขนาด 140 x 245 cm แบบไม่ตัดขอบ
ขนาด 130 x 240 cm แบบตัดขอบ

หมวดหมู่:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หรือโทร
093-553-2998